Bach bloesem


Waarschuwing: Inmiddels zijn er Rescue pastilles en Rescue gel verkrijgbaar (voor mensen). Deze zijn niet bedoeld voor dieren. De Rescue pastilles bevat de zoetstof Xylitol welke voor dieren gevaarlijk is. De Rescue gel kan opgelikt worden door het dier, er is niet voldoende bekend of het schadelijk is voor dieren.


Emoties en emotionele problemen bij honden


Iedere hondeneigenaar weet dat zijn hond soms angstig, blij, opgewonden of boos kan zijn. Op wetenschappelijk gebied is tegenwoordig ook bewijs dat honden emoties hebben. Doordat er tegenwoordig meer mogelijkheden zijn om de werking van het brein bij mensen (o.a. via hersenscan) te onderzoeken is dit ook mogelijk bij de hersenen van honden. Hoewel er nog veel onderzoek nodig zal zijn is nu al gebleken dat bij honden emoties net zo werken als bij mensen.


Valkuil


Wanneer je een bepaald gedrag van een hond wil verklaren moet je bedacht zijn op de valkuil van antropomorfisme (het “vermenselijken” van het gedrag ) omdat hiermee tekort kan worden gedaan aan het dier. Het probleem wordt dan niet opgelost of verergerd zelfs. Het is daarom van belang de wereld vanuit het oogpunt van de hond te bekijken. Dit kunnen we doen door hun natuurlijke gedrag te bestuderen (hoe ze in het wild leven) en te onderzoeken wat hun natuurlijke behoeftes zijn. Wanneer je dat vergelijkt met hoe honden moeten leven in de “mensenwereld” kunnen veel problemen duidelijk worden.


De natuurlijke aanleg en behoeften van honden


Honden zijn roedeldieren en jagers. Het leven in een groep biedt hen veiligheid en zorgt voor sociale activiteiten zoals jagen en spelen. Veel problemen ontstaan daar, waar een hond zich niet voldoende kan aanpassen aan de “eisen” die in de mensenwereld aan hem worden gesteld. Wanneer een hond (langdurig) te kort komt in zijn natuurlijke behoeften kan hij emotioneel uit balans raken. Ongewenst gedrag of zelfs ziekte kan dan het gevolg zijn.


Voorbeelden van emotionele problemen


Verlatingsangst

Alleen zijn is voor dieren die van nature in een groep leven een onnatuurlijke en onveilige situatie. Door de hond op jonge leeftijd zorgvuldig te laten wennen aan alleen zijn, kun je in de meeste gevallen het ontwikkelen van verlatingsangst voorkomen. Huilen, onzindelijkheid en vernielen zijn de belangrijkste symptomen van verlatingsangst. Ook op oudere leeftijd kan een hond problemen krijgen met alleen zijn, bijvoorbeeld na een traumatische ervaring, na een periode waarbij hij niet alleen hoeft te zijn, zoals bij ziekte of vakantie van de eigenaar. Herplaatste honden en mindervalide (wordende) honden, voelen zich vaak onveilig wanneer zij alleen zijn. Nog vaak wordt onderschat hoe honden met verlatingsangst lijden onder de situatie.


Geen of te weinig activiteiten

Honden die altijd aangelijnd blijven, niet met soortgenoten kunnen spelen en weinig of geen activiteiten hebben komen te kort in hun natuurlijke behoeften. Het temperament en behoefte aan beweging is afhankelijk van het ras en de leeftijd, maar iedere hond klein of groot, jong of oud, heeft activiteiten nodig aangepast aan zijn behoefte. Bij een (langdurig) tekort aan beweging en activiteiten kan probleemgedrag van allerlei aard ontstaan zoals: nervositeit, onrust, depressie, overmatig blaffen, najagen, (angst) agressie naar soortgenoten, vernielen, eetstoornissen en in extreme gevallen zelfmutilatie (zichzelf beschadigen).


Overmatig blafgedrag

Blaffen is voor honden een natuurlijke manier van communiceren met geluid. Er zijn verschillende type blafgeluiden: vreugde, opwinding, waarschuwing, verdediging, angst, frustratie en aangeleerd. Blaffen wordt door veel mensen als storend ervaren, er zijn echter ook mensen die een hond om die eigenschap juist waarderen! Om te begrijpen waarom een hond overmatig blaft, is het handig inzicht te hebben in hondengedrag en hun leermogelijkheden.


Angst voor geluiden

Het is voor ons niet altijd gemakkelijk te begrijpen wat voor een hond verontrustend kan zijn. Dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn zoals het geluid van elektrische apparaten bijvoorbeeld wasmachine, föhn en bladblazer kunnen voor honden beangstigend zijn. Plotseling optredende harde geluiden zoals vuurwerk leiden bij veel honden tot een (fobische) angst voor vuurwerk. In de natuur zijn harde geluiden, knallen en sissen de aankondiging voor een natuurramp of zwaar weer. Honden willen in een dergelijk situatie zich verschuilen of vluchten. Vuurwerkangst is een veelvoorkomende angst bij honden.


Traumatische ervaringen

Iedere gebeurtenis in het leven van een hond kan van invloed zijn op de emoties. Elke hond en alle situaties zijn uniek. Onderstaande lijst van problemen en emoties zijn daarom niet vanzelfsprekend op iedere hond van toepassing en dienen daarom te worden beschouwd als voorbeeld.


Oorzaak                                                                        Emotie / probleemgedrag

ziekte                                                                            emotionele uitputting, verlatingsangst

ongeval of pijn                                                              angst, angstagressie, verlatingsangst

verplichte rust op dierenartsadvies                               onrust, nervositeit, frustratie

tijdens of na het werpen                                               emotionele uitputting, overbezorgdheid

scheiding van eigenaar of soortgenoot                         verlatingsangst, depressie

herplaatsing of pensionbezoek                                     heimwee, angst

het moeten presteren op wedstrijden                           emotionele uitputting, faalangst

training onder dwang                                                    angst, nervositeit, angstagressie

verhuizing                                                                     aanpassingsproblemen, verlatingsangst

onjuiste socialisatie                                                      angsten, angstagressie, nervositeit

een slechte start in het leven (geboren in schuur,

te vroeg weg bij moeder, te vroeg gespeend ziekte)   angsten, bezitsagressie, dwangmatig                                                                       

                                                                                     gedrag, eetstoornissen zonder medische                                                                                                         

                                                                                     oorzaak


Wat zijn Bach Bloesem Remedies, en door wie zijn ze ontdekt?

Bach Bloesem Remedies (BBR) is een natuurlijke aanvullende(complementaire) geneeswijze, ontwikkeld door de Engelse arts, homeopaat en onderzoeker Dr. Edward Bach (1886-1936).

Foto rechts: Dr. Edward Bach (Bach Centre)


Voor zijn tijd was hij vroeg met de ontdekking dat lichaam en geest niet los van elkaar te denken zijn. Hij ontdekte ook dat ieder individu anders reageert op zijn omgeving en moeilijkheden die voorkomen in het leven. In zijn zoektocht naar een zelfhulpmiddel ontdekte dr. Bach de werkzaamheid van bloemen. Dr. Bach ontwikkelde BBR voor mensen, hij ontdekte later dat ook dieren er baat bij kunnen hebben.


Bach Bloesems

De bloesems werken op de emotionele gesteldheid en/of een karakteristiek van een mens of dier. Het voordeel is dat ze niet giftig, versuffend of verslavend zijn. Met BBR worden de emoties op een zachte wijze in balans gebracht. Het Bachsysteem bevat 38 verschillende remedies voor 38 verschillende gemoedstoestanden of emoties en is daarmee een compleet systeem.


De remedies zijn verdeeld in groepen:


Angst

Onzekerheid

Onvoldoende interesse in het hier en nu

Eenzaamheid – Overgevoelig voor invloeden

Moedeloosheid en wanhoop

Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen


Uit de 38 BBR stelde Dr. Bach de Rescue Remedy samen, deze is bedoeld voor acute emotionele problemen zoals een traumatische ervaring of bij een situatie welke het individu moet ondergaan waarbij spanningen verwacht worden.


Bach Rescue Remedy bevat vijf Bach Bloesem remedies


Bach bloesem remedie                                             Emotie

Rock rose                                                                  paniek

Star of Bethlehem                                                     shock, schrik, traumatische ervaringen

Clematis                                                                    verwardheid, dreigend bewustzijn verlies

Impatiens                                                                  gespannenheid

Cherry Plum                                                             angst voor controleverlies / zelfbeheersing


Hoewel het niet schadelijk is om Rescue Remedy langdurig te gebruiken, zal een Bach Bloesem Dierenconsulent zoeken naar de bloesems die passen bij het specifieke dier en het emotionele probleem. Het vraagt veel inzicht in de problematiek van het dier. Bijvoorbeeld bij de behandeling van een dier met angst voor geluiden geeft men niet aan alle dieren hetzelfde middel. Er wordt gekeken naar de uiting van de angst (emoties), hoe de angst is ontstaan en naar de historie en het karakter van het betreffende dier.


Hoe worden de remedies gemaakt?

De remedies zijn gemaakt van bloesems van bomen en planten. De energie van de bloesem wordt in bronwater opgenomen volgens de zonmethode of de kookmethode. De zo ontstane tinctuur wordt d.m.v. cognac (alcohol) houdbaar gehouden.

Foto rechts: Bach Bloesem Impatiens > bij gespannenheid, ongeduld en irritatie


Kan de alcohol in BBR schade opleveren?

Omdat er slechts enkele druppels gegeven worden is de hoeveelheid alcohol te verwaarlozen. Wanneer de hond medicijnen krijgt waarbij alcohol vermeden moet worden, is het raadzaam te overleggen met de dierenarts.


Wat kan ik van Bach bloesems remedies verwachten?

BBR brengen emoties in balans, het dier zal zich daardoor beter voelen en kan veranderingen, een training of therapie beter aan. Wanneer een hond gestresst is kan hij namelijk niet openstaan voor nieuwe dingen. Wanneer het mogelijk is de oorzaak van het probleem weg te nemen kan het gedrag van de hond positief veranderen, BBR kunnen dan als ondersteuning gegeven worden. Wanneer het gaat om getraumatiseerde dieren zijn BBR een helper bij het verwerken en loslaten van het verleden en helpen de hond bij het aanpassen aan nieuwe omstandigheden.


Wegnemen van de oorzaak


Gezondheid

Lichamelijke oorzaken zoals ziekte en pijn kunnen leiden tot emotionele onbalans en probleemgedrag. Bijvoorbeeld een hond die plotseling agressief reageert wanneer hij geaaid wordt, kan pijn hebben. Denk bijvoorbeeld aan een ontsteking of heupdysplasie. Honden laten door hun gedrag weten wanneer er iets niet in orde is. Zij kunnen het ons echter niet vertellen! Een lichamelijk onderzoek bij de dierenarts is dan aan te raden om medische oorzaken te kunnen uitsluiten of te behandelen. Lichamelijk ongemak kan veel stress veroorzaken, denk bijvoorbeeld aan honden zonder of een dunne vacht. Een hondenjasje kan uitkomst bieden. Het is voor eigenaren van dit soort rassen belangrijk de stressignalen bij hun hond te herkennen.


Zorg voor verandering

Kijk of de hond tekort komt in zijn natuurlijke behoeften. Soms hebben kleine veranderingen zoals activiteiten, een positieve training, het aanbieden van passend speelgoed of ander voedsel al een positieve invloed op het gedrag. Wanneer je denkt dat de hond baat heeft bij een soortgenoot, bedenk dan dat dit weloverwogen moet gebeuren. Laat je goed informeren en vraag eventueel hulp van een deskundige.

Bach Bloesem


VUURWERK ANGST BIJ DE HOND


Angst voor geluiden

Het is voor ons niet altijd gemakkelijk te begrijpen wat voor een hond verontrustend kan zijn. Dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn zoals het geluid van elektrische apparaten bijvoorbeeld wasmachine, föhn en bladblazer kunnen voor honden beangstigend zijn. Plotseling optredende harde geluiden zoals vuurwerk leiden bij veel honden tot een (fobische) angst voor vuurwerk. In de natuur zijn harde geluiden, knallen en sissen de aankondiging voor een natuurramp of zwaar weer. Honden willen in een dergelijk situatie zich verschuilen of vluchten. Vuurwerkangst is een veelvoorkomende angst bij honden.


Als uw hond bang is voor vuurwerk neem dan op tijd maatregelen doormiddel van training en het toedienen van de Bach Bloesem Remedies speciaal voor vuurwerk. Voor het bestellen van een bach bloesem remedies voor vuurwerkangst kunt u contact met mij opnemen.